Logowanie
login:
hasło:
Rejestracja
Zapomniane hasłoPartnerzy projektu:


Fundacja
Progress & BusinessUniwersytet
JagiellońskiInstytut Informatyki
Teoretycznej i StosowanejKonferencje, seminaria, spotkania

2013-03-14
Konferencja Końcowa projektu "Scenariusze i trendy rozwojowe wybranych technologii społeczeństwa informacyjnego do roku 2025"

2012-12-20
Panel ekspertów "Obliczenia molekularne"

2012-12-11
AGI Impacts 2012

2012-05-01
Panel ekspertów pt. "Future Trends in Knowledge Management and Decision Making in Autonomous Systems"

2011-12-28
Panel Ekspertów nt. "Scenariuszy rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce"

2011-12-21
Panel Ekspertów "Perspektywy rozwoju systemów obliczeń kwantowych do roku 2025"

2011-12-21
Panel Ekspertów "Perspektywy rozwoju systemów wizyjnych i neurokognitywnych"

2011-06-22
Panel ekspertów pt. "Trendy i scenariusze w zakresie systemów eksperckich, wspomagania decyzji i rekomenderów"

2011-05-05
Dyskusja panelowa nt. "Budowa modelu dynamiki społeczeństwa informacyjnego metodą delficką"

2011-04-27
Seminarium pt. "Modelowanie ewolucji Społeczeństwa Informacyjnego"

2011-04-21
Seminarium pt. "Trendy i scenariusze w zakresie systemów dla obliczeń molekularnych i kwantowych"

2011-02-09
Dyskusja panelowa pt. "Najlepsze praktyki i metody realizacji projektów typu foresight"

2010-12-22
Seminarium problemowe na temat "Modelowanie ewolucji Społeczeństwa Informacyjnego"

2010-10-07
Panel ekspertów pt. "Wyzwania dla Polski związane z rozwojem technologii informacyjnych"

2010-08-25
Warsztaty nt. "Wybór zmiennych i wskaźników opisujących trendy i scenariusze technologii społeczeństwa informacyjnego"

2010-06-30
Panel ekspertów pt. "Cele i metody foresightu technologii społeczeństwa informacyjnego w zmieniających się realiach gospodarczych"

2010-02-08
Spotkanie Ekspertów i Komitetu Sterującego Projektu.